KWEEK plantenkwekerij

Winterrogge

€3,00

Secale cereale. Nuttig gewas voor verbetering van de bodemstructuur en als vanggewas. Zaaien kan na de laatste teelt, van augustus tot november. In het voorjaar mee onderspitten in de bodem.

100 gram, goed voor 10 m2

 

You may also like

Recently viewed