Algemeen
Onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties door éénmanszaak KWEEK, dit zowel voor winkelverkopen, verkopen via de website www.kweek.gent, of enig ander verkoopkanaal. De klant aanvaardt door een bestelling te plaatsen deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

Identiteit verkoper
Eénmanszaak KWEEK op naam van Heleen Calcoen
Sint-Katelijnestraat 38, 9000 Gent
KBO: 0775.826.950
BTW: BE0775.826.950
E-mailadres: info@kwekerijkweek.be

Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor verzendingen buiten België en Nederland worden portkosten aangerekend en kunnen de verzendkosten hoger zijn dan vermeld op de website. Verzendkosten zijn per mail op te vragen.

Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De datum van creditering van de bankrekening van KWEEK geldt als datum van betaling. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is KWEEK gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomst en op te schorten, dan wel te ontbinden. 

Alle aanbiedingen van KWEEK zijn vrijblijvend en KWEEK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen de zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door KWEEK.

Verzending
KWEEK levert jaarrond binnen België (via Bpost en PostNL). Het verzendtarief wordt berekend op basis van het gewicht en het volume van de bestelling, en volgt de tarieven van de verzendmaatschappijen. Voor een inkijk in de tarieven, bezoek de websitepagina "Bestellen & retourneren".

We gaan onmiddellijk met uw bestelling aan de slag. Een vertraging in levering geeft geen recht op het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding aan de koper. KWEEK is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Doorgegeven leveringsadressen die foutief zijn kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de koper.

Bestellingen & offertes
Pas nadat we een bestelling schriftelijk bevestigd hebben zijn we eraan gebonden. Informatie omtrent de artikelen, prijs en levering worden meegedeeld onder voorbehoud van wijzigingen en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet van toepassing op cadeaubonnen, alsook zijn deze niet cumuleerbaar.

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven volledige eigendom van KWEEK tot de volledige betaling gebeurd is. Indien deze laatste niet wordt voldaan hebben wij het recht om de goederen terug te eisen op kosten van de koper.

Privacy
Het plaatsen van een bestelling op de website van KWEEK betekent dat De Koper officieel instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zijnde o.a.: beheer van het klantenbestand, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van het financieel solvabel zijn.

KWEEK zal de persoonsgegevens niet overmaken aan derden. De Koper behoudt ten allen tijde het inzage- en verbeteringsrecht van zijn persoonsgegevens. De Koper heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor Direct Marketing initiatieven. Voor meer informatie kan De Koper contact opnemen met de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

Klachten
Indien er klachten zijn, helpen wij u graag. De klant kan ons steeds contacteren via info@kwekerijkweek.be. Bij effectieve bestellingen moeten klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 13 juni 2014 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, en zonder opgave van het motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar: KWEEK, Sint-Katelijnestraat 38, 9000 Gent, België

Overmacht
KWEEK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van onze engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van KWEEK afspelen. Inbegrepen daarin zijn: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport, die KWEEK en/of leveranciers van KWEEK raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van De Koper, kan onder geen enkel beding worden beschouwd als een verzaking van KWEEK om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

Bewijs
Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken Partijen het elektronisch bewijs.

Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor regeling van elk geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

Kwekerij kweek

KWEEK is een kleinschalige biologische kwekerij uit Drongen, Gent. Bij KWEEK koop je rechtstreeks aan bij de kweker. Al het biologisch plantgoed en de meest bijzondere zaden kweken we zelf (100% natuurlijk).

Je kunt jaarrond op de webshop terecht voor aankoop van zaden, plantenvoeding en tuinmateriaal. De plantenverkoop vindt uitsluitend plaats op de grotere tuinbeurzen. Een overzicht van de beurzen vind je hier.

Wie is KWEEK?

Kwekerij KWEEK is een project van Heleen Calcoen & partner Jan Achtergael. Na een opleiding biologische landbouw en een intens stagetraject bij kwekerij 'De Nieuwe Tuin' droomde ik van een eigen kwekerij. Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik elke dag doe wat ik niet niét kan doen.

Plantgoed

KWEEK specialiseert zich in de opkweek van veelal éénjarig plantgoed geschikt voor in de moestuin (groenten, kruiden en bloemen). Voor u en moeder aarde wensen wij enkel het beste. Alle plantgoed is daarom biologisch gecertificeerd en opgekweekt met een minimaal gebruik van turf. We werken voor éénjarigen met afbreekbare potjes uit houtvezel. We maken uitsluitend gebruik van plantaardige meststoffen zoals zeewier, lavameel en suikerrietmelasse.

Zaadgoed

Een kweker onderscheidt zich van een handelaar doordat ze zelf zaad opkweekt en zelf plantgoed opkweekt met de zaden die ze aan jullie aanbiedt. We zijn betrokken bij het kiemen, het groeien en het oogsten. Een kweker kent zijn rassen, weet hoe ze groeien én hoe ze smaken. En daar zijn wij trots op!

Ons aanbod omvat een mengeling van zelfgekweekte biologische zaden en ingekochte biologische en conventionele zaden. We kiemtesten regelmatig en streng.

Hoe langer de kwekerij actief is, hoe minder conventioneel zaad het assortiment zal bevatten. Een biocertificaat voor de zaden blijft dus eerlijkheidshalve nog achterwege. Voorlopig is de keuze voor het aanbieden van conventioneel zaad er één gestaafd op een liefde voor biodiversiteit.